8 September - 4 October 2008

Opening Monday 8th September 20:30 hrs.

Giorgos Nouvakis

fisHeads

BARTESERA - Kolokotroni 25, Athens. Open: Monday to Saturday 10:00 - 22:00, Sundays 12:00 - 22:00, Metro: Syntagma, Panepistinio